pmil.dk


Go to content

Når det sker

Når der sker et dødsfald, skal den nærmeste pårørende tage kontakt til bedemanden og aftale et tidspunkt hvor bedemanden kommer ud og snakker med de efterladte.
Under samtalen, vil bedemanden gennemgå hvad der skal ske og der aftales alle detaljer så som tøj, blomster, annonce, gravsted/spredning af aske og selve højtideligheden. Bedemanden tager sig af alle formaliteter, udfylder papirer, underretter myndigheder og kontakter præsten ang. et møde med familien.

Vi har 30 års erfaring og ved, at denne tid kan være svær for de efterladte og derfor er det vigtigt for os, at forløbet sker på en afslapper og god måde, hvor I kan have tillid til, at alt sker som aftalt. Vi behandler hvert dødsfald individuelt og tilpasser forløbet den enkelte familie. Vi gennemgår forløbet med jer og I kan stille alle de spørgsmål I måtte have. Efterfølgende kan I til hver en tid ringe til os, hvis der er kommet nye spørgsmål eller ting der skal afklares.

Jeres opgave er i første omgang kun at finde afdødes personnummer, dåbs- eller navneattest samt eventuel ægtefælles dåbsattest og vielsesattest. På længere sigt skal vi også bruge policer til forsikringsordninger (Sygesikring Danmark, gruppelivsforsikring, kapitalpension, livsforsikringer og indbetalinger til begravelseskasse).
Vi hjælper Dem igennem processen, uanset om dødsfaldet er sket hjemme, på sygehuset eller i udlandet. Vi behandler alle med respekt, uanset kultur eller religion.

Er afdøde ikke medlem af folkekirken, hjælper vi selvfølgelig også her. Processen er stort den samme, men der skal aftales om der skal være en præst tilstede til begravelsen. Vi hjælper med alle spørgsmål.
Når udlændinge dør i Danmark, eller danskere skal begraves i udlandet, hjælper vi også, med både transport og alle formaliteter.Back to content | Back to main menu