pmil.dk


Go to content

Huskeliste

Bedemanden tager sig af alle opgaver vedrørende begravelsen, men efterfølgende er der ofte en del ting de efterladte skal tage sig af. Denne liste er vejledende og ment som en hjælp til at gøre en kaotisk tid mere overskuelig.

Afmelding:
Abonnementer: Avis, telefon, licens, kabel-tv, kontokort, leje af tv /computer/hvidevarer, afbetalingsordninger, bogklubber, bibliotekskort, bøger der skal afleveres.
Bankkonti:
Kontakt banken og luk alle bankkonti, også Dankort og fælleskonti. Vær opmærksom på PBS, og få en samtale med banken om, hvad der skal betales og stoppes øjeblikkeligt.
Bolig:
Opsigelse af lejekontrakt, salg af bolig.
Forsikringer:
Bil, hus, ulykke mv.
Kontingenter:
Fagforening, pensionskasse, medlemskaber af klubber og foreninger.
Offentlige myndigheder:
Tilskud, ydelser og pensionsudbetalinger. Disse udbetalinger standser automatisk, men ikke før de enkelte myndigheder, via dødsanmeldelsen, få kendskab til dødsfaldet. I nogle tilfælde kan det betyde, at der udbetales penge, som der ikke er berettigelse til og senere skal tilbagebetales.
Skat:
Kontakt Skat . Det er vigtigt at kontakte Skat, for at udgå tilbagebetalinger og grimme økonomiske overraskelser.
Andet:
Kontakt til hjælpemiddelcentralen, afbestil hjemmeservice, vinduespudser mv. og aflever overskydende medicin til apoteket.


Back to content | Back to main menu